Przejdź do treści

Kredyt konsolidacyjny – najważniejsze dokumenty i niezbędne formalności

Każdy kredyt konsolidacyjny wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków formalnych. Każdy bank ma swoje własne wytyczne, jakie konkretnie trzeba spełnić warunki. Jednak każdy wymaga pewnych konkretnych dokumentów, które umożliwiają weryfikację kredytobiorcy i jego sytuację finansową. Jakie dokumenty więc są potrzebne jeśli starasz się o kredyt konsolidacyjny?

Dowody spłaty i aktualne zadłużenie

Chcąc zaciągnąć kredyt konsolidacyjny, konieczne będzie przedstawienie aktualnego stanu zadłużenia. Nawiasem mówiąc procedura ta jest dosyć zawiła. Dlatego warto ją rozpocząć tuż po wpłacie ostatniej raty, by wysokość zobowiązania nie uległa zmianie. W przypadku kart kredytowych takim dokumentem będzie bieżący wyciąg z kart, w którym – oprócz zadłużenia – określone będą również wysokości i termin ostatnich wpłat.

Kredyt konsolidacyjny to kredyt celowy, przeznaczony jedynie na spłatę innych zobowiązań finansowych. Ma zazwyczaj formę bezgotówkową, tzn., że bank przelewa pieniądze bezpośrednio na konto wierzycieli. Zobacz jakie jeszcze są rozwiązania w sytuacji utraty płynności finansowej.

Dokumentacja uzyskiwanych dochodów

Zaciągając kredyt konsolidacyjny należy przedstawić aktualne dokumenty poświadczające wysokość dochodów i rodzaj umowy w oparciu o którą świadczymy pracę. Jeśli wniosek o konsolidację składamy w pierwszym kwartale roku, może nam wystarczyć zwykły PIT. Jeśli go nie posiadamy, możemy wnioskować w oparciu o zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach otrzymane w siedzibie pracodawcy. Na tej podstawie bank będzie mógł określić naszą zdolność kredytową i ustalić jak wysoki kredyt możemy zaciągnąć. Dokonuje również analizy naszej historii kredytowej na podstawie danych w BIK i KRD.

Jest hipoteka, jest problem!

Jeśli kredyt konsolidacyjny jest zabezpieczony hipoteką, ilość niezbędnych dokumentów istotnie wzrośnie. Do banku trzeba będzie przekazać aktualną wycenę zabezpieczenia (najczęściej będzie to nieruchomość), wraz z pełną dokumentacją poświadczającą jej aktualny stan prawny i własnościowy. Nawiasem mówiąc, wnioskodawca od razu powinien przesłać jak najbardziej szczegółowe dane, by ograniczyć liczbę niezbędnych wizyt w banku. Zresztą kontakty z przyszłym wierzycielem i tak najprawdopodobniej nie ograniczą się do jednej wizyty.

Podsumowując, jeśli chcemy zaciągnąć konsolidację, musimy pamiętać o przedstawieniu bardzo dużej liczby dokumentów. W powyższym zestawieniu nie przedstawiono dokumentów potwierdzających tożsamość, których przekazanie do banku powinno być oczywistością.

Secured By miniOrange